J.S. Bach on modern organs

Bach's complete organworks on modern organs

Eric Koevoets vindt het waardevol om zijn interpretatie van orgelwerken vast te leggen. Onder het label Swell Records brengt hij de vertolking van het volledige orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach uit. Dit doet hij op moderne orgels, omdat hij wil uitdragen dat de inhoud en kwaliteit van al deze composities veel verder reiken dan alléén hun historische context, hoe fenomenaal Bach's werk op oude orgels ook klinkt en daar ook zonder meer thuis hoort.

De wijze waarop hij dit doet onderbouwt hijzelf als volgt:
“Voor mij is het een innerlijke behoefte dat niet alleen polyfonie, vorm, monumentaliteit, vitaliteit en hartstocht, maar ook poëzie en lyriek tot hun recht komen. Muziek dient te ‘ademen in de akoestiek’. Registerkeuze, frasering, articulatie en met name tempokeuze worden hierdoor in hoge mate bepaald en geven aldus expressiviteit aan de vermeende objectiviteit van de orgeltoon.”

De CD’s zijn ondermeer opgenomen op het Pelsorgel in de Sint Antoniuskerk in Dordrecht, het Marcussenorgel in de Laurenskerk Rotterdam, het Maarschalkerweerdorgel in de Sint Lambertuskerk en het Van Vulpenorgel in de Hoflaankerk, beide te Rotterdam-Kralingen.


Tot nu toe zijn er 10 volumes opgenomen. Volume 1 t/m 5 en 10 betreft Dubbel-CD's. Volume 6 t/m 9 zijn Enkel-CD's. Volume 6 is geheel opgenomen op het Marcussenorgel in de Laurenskerk te Rotterdam. Klik voor de inhoud per CD op onderstaande afbeeldingen.

Naar de toelichting bij de CD's Bach Complete Organworks on Modern Organs